Beton towarowy

Nasze mieszanki betonowe są zgodne z Polską Normą PN-EN 206+A2:2021-08, która szczegółowo precyzuje wymagania dotyczące:
 • składników betonu
 • właściwości betonu
 • ograniczeń dotyczących składu
 • dostawy wyrobu
 • procedur kontroli produkcji
 • kryteriów zgodności i ich ocen.

Produkujemy betony o klasach ekspozycji (oddziaływanie środowiska na beton): 
 • XO (brak zagrożeń)
 • XS (chlorki z wody morskiej)
 • XC (karonizacja)
 • XA (agresja chemiczna)
 • XF (zamrażanie i rozmrażanie)
 • XD (chlorki niepochodzące z wody morskiej)
 • XM (ścieralność)

Wykonujemy mieszanki w czterech klasach konsystencji (zgodnie z metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2:2011):
 • S1
 • S2
 • S3
 • S4
 • S5
Dodatkową właściwość jaką możemy określić przy wyborze betonu jest wodoszczelność obliczana jako średnia głębokość penetracji wody :
 • W-6- < 15cm
 • W-8- < 12cm
 • W-10- < 10cm
 •  W-12- < 8 cm


W naszej ofercie znajdziecie Państwo także:
 • Betony posadzkowe 
 • Betony podpłytkowe
 • Betony ze zbrojeniem wzmacniającym (stalowe lub polimerowe) oraz przeciwskurczowym (polipropylenowym)
Klasy wytrzymałości Betonu NA ŚciSKanie
 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C35/45
 • C40/50

Pielęgnacja Betonu

Aby beton prawidłowo rozwinął wytrzymałość oraz nie popękał należ go odpowiednio pielęgnować. W tym celu należy pielęgnować beton na mokro (zraszać wodą). Dodatkowo można:
 • okryć wilgotnymi matami jutowymi lub z geowłókniny
 • okryć folią lub materiałami izolacyjnymi (styropian, wełna mineralna)


Minimalny czas Pielęgnacji