Dostawy naszych wyrobów świadczymy kompleksowo. Oprócz gwarantowanej jakości betonu zapewnimy Państwu terminową dostawę i rozładunek z zachowaniem standardów BHP. Beton dostarczamy na terenie południowych dzielnic Warszawy, Piaseczna, Lesznowoli, Góry Kalwarii oraz okolic. W swojej ofercie posiadamy wywrotki, betonomieszarki, pompy do betonu i pompogruszki o różnym zasięgu. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy indywidualnie ustalić techniczne aspekty dostawy. 

WYMAGANIA DLA MIEJSC ROZŁADUNKU

Szerokość jezdni drogi dojazdowej:
  • jednokierunkowa- nie mniej niż 3m
  • dwukierunkowa- nie mniej niż 6m 
Minimalna wysokość dojazdu- 4m (kable, mosty itp.).
Bezpieczna odległość od skarp, osuwisk i wykopów- nie mniej niż 1 m od stabilnej krawędzi, nie mniej niż 2 m od krawędzi skarpy, osuwiska, nieobudowanego okopu. 
Odległość od linii energetycznej:
  • do 1 kV- 3m
  • od 1kV do 15 kV- 5m
  • od 15 do 30kV- 10m
  • od 30 do 110 kV- 15m
  • powyżej 110 kV- 30m
Podłoże na budowie musi być równe, utwardzone i stabilne.
Odpowiednia wielkość placu do rozładunku, pozwalająca na rozłożenie pompy oraz manewry. Odległość potrzebna na rozstawienie pompy jest zależna od długości wysięgnika. Prosimy o indywidualne ustalenie z naszym logistykiem. 
Oświetlenie w przypadku rozładunku po zmroku.
Operator pompy powinien mieć zapewnioną pełną widoczność zasięgu pompy. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić pomoc drugiej osoby.
W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych (bardzo silny wiatr, burze) zamówienie będzie musiało zostać przełożone na inny termin.
W razie utrudnionego wjazdu/wyjazdu z placu budowy prosimy o zapewnienie osoby do pomocy.